Yerel ve Milli İlaç

Ülkemiz bilindiği üzere dünya coğrafyası üzerinde son derecede mühim stratejik konuma sahiptir. Değişen ve gelişen dünya düzeninde; şüphesiz ki sahip olduğu manevi değerleriyle sadece kendisinden değil bütün insanlığa karşı sorumluluğu olan bir millet olma özelliği taşımaktayız. Dolayısıyla ülke kaynaklarımızı en üst düzeyde kullanmak suretiyle; başta insanlık hakkı olan sağlık alanı olmak üzere her alanda insanlığın hizmetinde olacak şekilde yerli ve milli kapasitemizi güçlendirmekle yükümlü bulunmaktayız.

 

Bu noktalardan hareketle; bilhassa sağlık alanında Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına sahip küresel bir Ar-Ge ve üretim merkezi olması gerekmektedir.

 

Son yıllarda da bu hedefe yönelik olarak ilgili tüm kamu kurumlarımız işbirliği ve Sağlık Bakanlığımız üst düzey bürokratlarının önderliği ile çalışmalara hız verildiğini mutlulukla müşahede etmekteyiz.

 

Bu konuda çalışmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı öncülüklerinde gerekli komisyonların kurulduğu ve bunların layıkıyla çalıştığını yakından müşahede etmekteyiz. Sağlık Bakanlığımız yetkilileri, diğer Bakanlık ve Kamu Kurumlarının büyük özverili çalışmaları sonucu yerelleşme konusunda dışa bağımlılığı azaltacak diğer tüm yerelleşme süreçlerinin hızla ilerlediğini görmek ülkemiz adına bizlere büyük gurur vermektedir.

 

Basından da takip edildiği üzere 65 üründe yerelleşmeye geçme işlemini yapması ve diğer çalışmalar ile birlikte kazandırması muhtemel neredeyse yıllık 1 milyar TL’lik bir yerelleşmenin öncelikli olarak hızla yapılmaya başlanması ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili Kurumların çalışma alanlarını hızla tamamlaması takdirle karşılanmaktadır.

İlgili kurumların tutumları sonucu 2023 hedefleri doğrultusunda yurt dışı bazı firmaların yüksek katma değerli ürün olan biyo-teknolojik ürünlerini ülkemizde yerelleşme kapsamına almak istedikleri de takdire şayan bir durumdur.

İlgili tüm Kamu kurumlarının bu çalışmaları yapmasının sonucu, 2023 hedefi olan en az bir orijinal ürün geliştirme, yetim ilaçların ülkemizde üretiminin sağlanması ve ithalden imale geçiş süreçlerinin tamamlanması bu özverinin sonuçları olacağına olan inancımızı artırmaktadır.

 

Hal böyle iken; son günlerde yazılı basında yer alan ve Sağlık Bakanlığımızı, Kurumlarını ve bürokratlarını hedef alan haberi üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. Zira ulusal medyamızın özellikle sağlık gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konularda son derece hassas davranması, etik ilkeler içerisinde doğru habercilik ve yayın anlayışını gerçekleştirilmesi sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Ülkemizin son derece yoğun gündemi içerisinde; sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağduyulu bir şekilde değerlendirme yapacaklarına inancımız sonsuzdur.

 

Bu vesile ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) olarak, büyük fedakârlık ve özveriyle insanlık adına çalışan Sağlık Bakanlığı çalışanları başta olmak üzere ilgili Bakanlıkların ve Kurumların çalışanlarına başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

SADEFE Yönetim Kurulu

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu