Yanık Kongresi - Bildiri ve Poster

Bildiri Özeti Gönderimi

Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

Kişinin adı, soyadı olmalıdır.

 

Araştırma Makaleleri İçin Özetler;

a) Amaç,

b) Gereç ve yöntem,

c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)

d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

 

Vaka Sunumları için Özetler;

 

a) Giriş,

b) Vaka Sunum/Sunumları

c) Tartışma ve Sonuçlar

 

Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

 

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.

Bildirinin sözlü veya poster olduğu mutlaka gönderim esnasında belirtilmelidir.

 

On-line olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

 

Posterler, e- poster olarak digital monitörlerden veya panolardan sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır.

 

​Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 30 Nisan 2017'dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.

​​Toplantı boyunca e-poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve e-posterler digital monitörlerden veya panolardan 09:00 - 18:00 saatleri arasında sergilenebilecektir.

 

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara 30 Nisan 2017 tarihinden sonra e-mail yoluyla bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu