Elazığ Kovancılar İlçesi Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Bilinçlendirme Projesi

Amaçları:

Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve bunun neticesi olarak ortaya çıkan madde bağımlılığı sorunu tüm dünya ülkelerinin üzerinde durduğu konudur. Son yıllarda yakalanan uyuşturucu madde miktarı ve yakalanan suçluların önemli miktarının madde bağımlısı olduğu dikkate alındığında madde bağımlılığı ile mücadelenin çok kapsamlı olması gerektiği ve kurumlar arası işbirliğinin mutlak suretle yerine getirilmesinin zorunluluğu oluşmuştur. İlçede temas noktalarında bulunan görevlilerin görevi ise ilçelerde madde bağımlılığına karşı eğitici programlar düzenlemek ilçenin bağımlı ve bununla mücadele profilini ortaya koymak ilçenin mücadele stratejisini oluşturmak bunları yaparken diğer kurumlarla işbirliği içinde hareket ederek koordinatör görevi (Milli Eğitim ve Halk Sağlığı Müdürlükleri) üstlenmek yapılan faaliyetleri ulusal temas noktasına aktararak ulusal stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele tek bir kurum tarafından yürütülemeyeceği yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılmaktadır. Sadece kolluk kuvvetinin yakalamaları veya sağlık kuruluşlarının tedavi yönündeki çabaları tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bunların mutlaka eğitim faaliyetleri ile de desteklenmesi şarttır. Çünkü görülmektedir ki uyuşturucu sorunu arkadaşlar ve aile içerisinde çözümlenmeye çalışılan bir mesele olma yolundadır, bunun en büyük nedeni ise toplumsal örf-adete bağlı kaygılar ile konu hakkında yeterince bilince sahip olunamamasıdır. Uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının maddelerin tanıtımında göstermiş olduğu özendirici reklamlarında etkisi düşünüldüğünde karşı savaş olarak toplumu bilinçlendirmek bu konuda madde yakalamaktan çok daha büyük bir önem arz etmektedir.

Uyuşturucu maddelerin kişi üzerinde meydana getirdiği etki ve köleleşme ilk bakışta bireysel bir sorun olarak göze çarpmakta ise de bu durum zamanla toplumun kanayan bir yarası haline gelmiştir. Madde esaretindeki bireylerin meydana getirdiği iş gücü kaybı, rehabilitasyon ve tedavi, çevresindeki insanlara kötü örnek olma sonucu meydana gelen ekonomik ve sosyal zararlar toplumu derinden etkilemektedir. Özellikle okul çağındaki gençler ve aileleri bu yönde meydana gelen olaylar sonucu panik ve endişeye sevk olmakta ancak kime nasıl başvuracaklarını ne gibi tedbirler alacaklarını bilememektedirler.

İşte bu noktada devlet ve devletin yasal güçlerinin önleyici tedbirlerinin tek başına yeterli olmayacağı görülmekte, sivil toplum kuruluşlarının da madde bağımlılığı ile mücadelenin içinde yer alması ve hatta aktif rol alması gerektiği, madde bağımlılığı ile mücadelede kolluk kuvvetlerine, eğitim kurumlarına, sağlık kurumlarına destek olmak amacıyla vatandaşlarla sosyal bağ kurularak, yerinde ve bölgesel olarak çalışmalarla ulaşılabilecek en üst rakamlarda kitlelere ulaşılarak madde bağımlılığı hakkında doğru ve gerçekçi bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması, önleyici, caydırıcı etkileri, toplumsal değerleri ön plana çıkararak, bağımlıları tedaviye yönlendirip topluma kazandırıcı çalışmalarda bulunulması bunun içinde;

  • Madde Bağımlılığı Konusunda farkındalığı sağlamak

  • Tutum, inanç ve görüşleri değiştirmek

  • Madde Bağımlılarının tedavi edilip topluma kazandırılmalarını sağlamak

  • Uyuşturucu maddeleri tanımlamak ve zararlarını topluma anlatmak

  • Madde Bağımlılığına yatkın potansiyel yaş grupları hakkında aileden başlayacak davranışları belirlemek

  • Uyuşturucu ile mücadelede ilçede tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarında dâhil olacağı toplu bir mücadele oluşturmak.

  • Gönüllülük esasına dayalı olarak uyuşturucu ile mücadelede eğitimli kişilerin ilçede varlığını sağlamak.yönünde çalışmaların yapılması amaçlanmıştır.

  • Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi

 

İlçede işsizlik ve yanlış arkadaşlıklara bağlı olarak uyuşturucu kullanımının mevcut olduğu ve kullandıkları maddenin ne olduğunu ne gibi zararları olduğunu bağımlılık sürecinde kendilerini ne gibi tehlike ve geri dönülmezleri bilmedikleri görülmektedir. Uyuşturucu maddelerde arza yönelik yakalama ve operasyonların yanı sıra olayın talep boyutu ele alındığında eğer bir maddeye talep olmazsa arzının da buna bağlı olarak düşeceği bilinen bir gerçektir. Proje kapsamında ele alınan ve yapılması planlanan konulardaki hedefimizde konunun talep kısmına yönelik olup; vatandaşlarımızı madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirerek ulaşabildiğimiz maksimum seviyedeki topluluğa bu maddelerin zararları ve bağımlılık süreci hakkında tamamen doğrulara dayanan ve kendilerine yapılacak olan yanlı ve yanıltıcı bilgilendirmelere de karşı bilinç sağlayan bu mücadele içerisinde duyarlı bu konuda mücadele eden diğer kuruluşlarla dayanışma içinde olan kamuoyu bilinci meydana getiren eğitim faaliyetlerini oluşturmak ve yerine getirmek, diğer kurumlarında bu konuda duyarlılıklarını artırmak yürütülen faaliyetlere dahil ederek kurumlar arası gerekli koordineyi sağlamaktır.

 

  • Uygulanacağı bölgede tespit edilen sorunlar ve ihtiyaçların tanımlanması

 

Kovancılar ilçe sınırları içerisinde uyuşturucu kullanımı ve satışı giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun en önemli sebebi olarak ta işsizlik eğitim eksikliği gösterilmektedir.

 

Uyuşturucu satışı yapan kişilerle yapılan görüşmelerde bu işi geçimlerini sağlamak amacıyla yaptıkları şeklinde cevap alınmıştır.

 

Yaşadığımız çağın bir enformasyon çağı olduğu göz önüne alınırsa, her insan oturduğu yerden dünyayı takip edebilmekte, kendine bir hedef koymaktadır. Ancak bu hedeflere ulaşma sanal ortamdaki kadar kolay olmamaktadır her zaman.

 

Bununla beraber kullanıcılarla yapılan görüşmelerde kullanıma başlamaların da özenti, yanlış sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda sosyal aktivite alanlarının azlığı, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ciddi bir ihtiyaçtır.

 

Uyuşturucu kullanan kişilerin tedaviye yönlendirilmesi ve toplum içine karıştırılması için yapılacak çalışmalarda üzerinde durulması gereken ihtiyaçlardandır.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu