Hastam Emin Ellerde Projesi

Proje Amacı: 

 

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tıp ve sağlık alanında önemli ilerlemeler olmaktadır. Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile yaşam standardının yükselmesi, erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler hastalıklara bağlı ölümleri azaltmakta, doğuştan  beklenen yaşam süresini ise uzatmaktadır. Doğuştan beklenen yaşam süresinin  uzaması ile birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Bu nedenle,  kronik hastalığı olan ve yaşam boyu tedavi ve bakım gereksinimi devam eden birey  sayısındaki artış gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu haline  gelmiştir. Ayrıca nüfusun artışı ve hızla artan sağlık merkezleri ve hastane, klinik ve huzur evleri gibi, durumlarda sağlık hizmetlerinin eğitimli hekim ve hemşire tarafından yeteri kadar alınmasını engellemektedir.

 

 Artan nüfusa ve sağlık şirketlerine rağmen hemşire, doktor, ebe, diş doktoru, eczacının yeterli olmaması, hasta bakıcının  (sağlık  destek elemanı veya hemşire asistanı) adından bile söz edilememesi, tüm sağlık bakım ve hizmetlerinin doktor ve hemşire tarafından beklenmesi, hiçbir eğitimi olmayan  hastabakıcı diye kişilerin hastane koridorlarında dolaşması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bir yandan yaşlı nüfusun 8 milyona yaklaşması ek bir tedavi, bakım sorunlarını da bu sıkıntılar içine yük olarak gelmiştir. Kişi yaşlandıkça günlük işlevlerinde giderek bağımlı hale gelirler. Bu nedenle günlük gereksinimleri ailesi, arkadaşları veya koşulları tarafından kısmen karşılanır  ve yaşlıya  destek sağlanır. Ancak, desteğin  ötesine geçilip “sürekli bakım” ihtiyacı ortaya çıktığında, yaşlı bakımının, özel bilgi ve kendine has bir yaklaşım gerektiren, geniş kapsamlı bir hizmet olduğu anlaşılır.

 

 Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olmakla övünen Türkiye, hızla yaşlanmaktadır. Yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfus oranı 2013 yılında %7,7 iken nüfus yansıtımına göre 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edildi. Birleşmiş  Milletlerin tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %8 ile % 10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, %10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye yükseleceği ve “çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir. (TÜİK)

 

Derneğimiz, çağdaş dünya gereklerine uygun, hakkaniyet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak yataklı tedavi kurumlarında tedavi gören hastalar ile bu kişilere hizmet sunan sağlık çalışanlarının hakları ve güvenliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlama ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara eğitim ve destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Başlıca faaliyet alanlarımız;

  1. Ülkemizde hasta ve çalışan hakları ve güvenliği hizmetlerinin tanıtılması ve benimsenmesi çalışmalarını yürütmek

  2. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği hizmetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yurtiçinde veya yurt dışında yapılan çalışmaları izlemek

  3. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği hizmetlerinin geliştirilmesi maksadıyla yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin Sağlı Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarımıza önerilerde bulunmak

  4. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği hizmeti sunan kişi ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliğine teşvik etmek

  5. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği hizmetleri veren kişi ve kurumlar ile hasta ve çalışan hakları ve güvenliği hizmeti alan kişi ve kurumların eğitim çalışmalarını desteklemek, eğitim materyallerini hazırlamak, dağıtmak, gerekirse bu amaçta kurslar açmak, açtırmak

  6. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği konusunda hastaların ve çalışanların sorunları ile ilgilenmek, bu sorunların çözümünde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak

  7. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği hizmetlere ile ilgili konularda, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere ve seminerlere katılmak, yazılmak ve görsel medyaya bilgi vermektir.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu