Gönül Köprüsü Projesi

Gönül Köprüsü
Uygulayan sivil toplum kurulusu: Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Derneği
Uygulama Yılı: 2018
Evde sağlık hizmeti alan hastaların varlığına dikkat çekilerek, bilinçlendirilmiş gönüllülerimizin katkıları ve komşu desteğiyle rehabilite edilmeleri, hayata, sosyal yaşama bağlanmalarının sağlanması. Evde sağlık hastası komşularının başta olmak üzere önce ilçede ve sonrası Ankara genelinde gönüllülük hizmetlerine bakış açılarını değiştirmek. Köklü ve tarihi geleneklerden doğan, yardımlaşma ve dayanışma duygularına dayanan gönüllülük; insan davranışının en temel ve en eski ifade şekillerinden birisidir. Milletçe yabancı olmadığımız ama zamanla unutulan bir haslettir. Milletin devleti için çalıştığı, devletin milleti için var olduğu bilincinde olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir sözü peygamber efendimizin günümüze ışık tutan manevi kaynağıdır. Bu ifade şekliyle bireyler, içinde yaşadıkları topluma daha aktif olarak katılmakta ve diğerleri için önemli olduklarını hissetme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu ihtiyacın özünde; kişiler arası ilişkilerin olumlu ve yapıcı bir hal alması ve buna bağlı olarak kişilerin ve dolayısıyla toplumların refahını arttırma isteği bulunmaktadır.
Gönüllülüğün olduğu yerde olumlu ve yapıcı iletişim nedeniyle sosyal bağlılık ve güven duyguları pekişmektedir. Gönüllü çalışmanın esası olan sosyal ilişkiler; bireylerin gelişmesi, toplumun kalkınması ve refahı için kritik öneme sahiptir. Dahası, gönüllülük; yoksulluğun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal dışlanmayı azaltmaktadır. Aynı zamanda gönüllülük; kadın, çocuk (özellikle kız çocuk) genç, yaşlı, engelli, kent yoksulu, topraksız ve az topraklılar gibi sıklıkla dışlanan nüfus gruplarının topluma dâhil olmasının bir yoludur. Özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan bu nüfus gruplarının topluma entegrasyonlarında gönüllülük bakış açısı ve gönüllü kişilerin (gönül komşularının) önemli bir rolü bulunmaktadır. Aslında gönüllülük, neredeyse insanlık tarihi kadar eski ama eskimeyen bir gerçeklik ve bir pratiktir. Bir başka ifadeyle gönüllülük; içinde yaşadığımız coğrafya için hem gelenek, hem güncellik ve hem de gelecektir. Bursa, Trabzon, Gümüşhane, Düzce, Ankara Dâhilinde İkamet Edip Tek Başına Yaşayan Bakıma Muhtaç Yaşlıların Hayatını kolaylaştırmak amacı ile gecen yıllar GÖNÜL KOMSUSU projesinin devamı niteliğini taşımaktadır.
Bursa, Ankara Yalova Düzce’de çeşitli faaliyetler yapılmış olup proje başlangıcından bu güne hedefimiz çok üstünde bir ailemizin devletimizin yaptığı yardımlar ve hizmetlerden haberdar edilmeleri sağlanmıştır.
Çeşitli uluslararası kongre sempozyumlar da konu işlenerek evde sağlık hizmetlerinin önemine değinilip komsusu aç iken tok yatan bizden değildir hadisi şerifinin maddi açlık olmadığı anlatılmaya ve komşuluk hukukunu yeniden canlandırılmaya odaklanılmıştır.

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu