Bağımsız Alınteri Projesi

Bağımsız Alınteri Projesi:
Ülkemizde madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlere bakıldığında yapılan faaliyetler genel olarak okullarda öğrencilere yönelik yapılan faaliyetlerle sınırlı kalmaktadır. Oysaki yapılan akademik çalışmalar ve saha izlenimleri sanayi kesiminde madde bağımlılığının istatistiksel olarak fazla olduğunu, çalışan genç işçi kesiminde sentetik uyuşturucuların ve esrarın kullanım oranının oldukça fazla olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu durum ise bu alandaki bağımlılığının ihmal edilmemesi gereken bir nokta olduğunu gözler önüne sermektedir. Projenin temel amacı sanayi kesiminde çalışan işçi kesimindeki madde kullanımına dikkat çekmek ve bu alanda eksik olan bilimsel bir veri elde etmek. Ayrıca sanayi kesiminde karşılaşılan madde bağımlılığına kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında gereken ilginin gösterilmesine yönelik bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Projenin uygulanacağı yer ise sanayinin fazla olmasından ötürü Kocaeli olarak seçildi.
Proje kapsamında Kocaeli’nde ilgili kurumlar ve kişilerle görüşüldü. Kocaeli’nde bu alanda çalışmaların olup olmadığı, varsa ne gibi çalışmalar yapıldığı yönünde bilgi alındı. Çayırova Kaymakami ile görüşülüp proje hakkında bilgi verildi. İlçedeki madde bağımlılığı oranı hakkında konuşuldu.
11.06.2018 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere Çalışma hayatında bağımlılıkla mücadele sempozyumu düzenlendi. Sempozyum kapsamında akademisyenler, insan kaynakları uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, aile hekimleri, yerel STK’lar ve konunun uzmanları katıldı. Disiplinler arası bir sempozyum düzenlendi. Çalışma hayatında bağımlılığın azaltılmasına ve engellenmesine yönelik ne gibi koruyucu politikaların geliştirilmesi üzerine önerilerde bulunuldu. Çalışan bağımlılığına nasıl yaklaşılması gerektiğine ve nasıl bir yöntem uygulanması üzerine fikirler ileri sürüldü. Ayrıca daha önceden bağımlılık geçmişi olan bir çalışanın da sempozyumda konuşması, bağımlı bir çalışan gözünden çalışma hayatına değinilmesi de sempozyumdaki katılımcılara farklı bir perspektif kazandırdı.
Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu 2 ise 17.07.2018 tarihinde Kocaeli’nde düzenlendi. Kocaeli Valisi’nin bizati katılımlarıyla gerçekleşen sempozyumda yerelde madde bağımlığı sorununa ve neden mücadele edilmesi gerektiğine değinildi. Ankara sempozyumuna ek olarak sempozyumda il bazında yapılan araştırmaların sayısal verileri paylaşıldı. Sempozyuma katılan insan kaynakları birimine ve konunun diğer uzmanlarına eğitim verildi.
Proje kapsamında yapılan bir diğer faaliyet ise ailelerin piknikte bir araya getirilmesi ve madde alanında bilgilendirilmesi oldu.
Kocaeli’nde sanayi kesiminde çalışan işçilerdeki madde kullanım oranını belirlemek üzere madde bağımlılığı testi ve alkol bağımlılığı testi konunun uzmanları tarafından seçilerek işçilere ve sanayide çalışan diğer meslek guruplarına uygulandı. Anket çalışması halen devam etmekte olup, en son veriler toplanıp konunun uzmanları tarafında değerlendirilip, raporlanacaktır.

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu